Faery Star

Peri yıldızı bir diğer adı ile Heptegram, mitolojide ve simyada çok kullanılan sihirli yedi köşeli bir yıldız. Bu sihirli olan yıldızın her köşesi farklı bir anlama sahip.

Denge, uyum, öğrenme, geçmiş ve gelecek, tolerans, güven, reankarnasyon (karma) bu yedi anlamı ifade ediyor.