MANTRA COLLECTION

Bir mantra motive edici, neşelendirici ya da bizi sakinleştirici kelime ya da kelime öbekleridir.  Ruhani kanallar olarak kullanılarak farklı bir bilince erişmemize yardımcı olduğu düşünülebilir.