Gizlilik Sözleşmesi

Markamız müşterilerine keyifle güvenli bir ortam sunmak adına aşağıdaki gizlilik kurallarını uymaktadır:

  • Alıcı tarafından markamıza verilen bilgiler 3. Şahıslar ile kesinlikle paylaşılmaz.
  • Kayıtlı email adresleriniz, kişisel bilgiler ve üye datanız farklı firmalar ile, digger üyeler ile paylaşılmaz. Sadece sizin rızanız alınarak markaya dair kampanya ve bilgilerin yer aldığı mailing çalışmaları için kullanılır.
  • Kredi kartı bilgilerinizi sadece alışveriş esnasında kullanılır ve bilgileri saklanmaz. Tahsilat işleminde bankaya provizyon işlemi için iletilir ve sistemden silinir.
  • Kredi kartı bilgilerinizi ve kişisel verilerinizi üyelik bilgileri altında sizden talep etmeyiz,, bu şekilde email gönderimi yapmayınız..
  • Sitemizde kişisel bilgileriniz sadece: eposta aktivasyonunda, sipariş aşamasında, sipariş geri bildiriminde,, ürünü size ulaştırma safhasındave gerektiğinde bağlantı kurmak amacı ile kullanılır.

 

Gizlilik Sözleşmesi

www.soultoseven.com alan adlı web sitesinin tüm hakları Ayşe Melike Gezgin Tütüncüoğlu - S2S Takı Pazarlama'ya aittir. SoultoSeven, www.soultoseven.com üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler veya işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

www.soultoseven.com sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve www.soultoseven.com'da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amaçlarıyla da kullanılabilir.

www.soultoseven.com üzerindeki çeşitli formların doldurulması veya anketlere katılım için kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, telefon, posta veya e-mail adresleri gibi) iletmeleri gerekmektedir. Kullanıcılar tarafından www.soultoseven.com’a iletilen bilgiler, www.soultoseven.com'un kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler doğrultusunda belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, www.soultoseven.com veya www.soultoseven.com'un işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından/vasıtasıyla doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanılabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. www.soultoseven.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya www.soultoseven.com üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, www.soultoseven.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, www.soultoseven.com’un kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, kullanıcının kimliği ifşa edilmemek kaydıyla çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

www.soultoseven.com site dahilinde başkaca sitelere link verebilir. www.soultoseven.com link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içerir. www.soultoseven.com iş bu Gizlilik Politikası'nda aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, kişisel bilgilerden herhangi birini www.soultoseven.com’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu durumlar;

  1. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;
  2. www.soultoseven.com’un kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması;
  3. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

www.soultoseven.com, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. www.soultoseven.com'un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.soultoseven.com'a ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, www.soultoseven.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

www.soultoseven.com, kullanıcılara ve kullanıcıların www.soultoseven.com'u kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya kullanıcıların e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

www.soultoseven.com tarafından www.soultoseven.com dahilinde düzenlenen anketlere cevap veren kullanıcılardan elde edilen bilgiler, www.soultoseven.com veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak veya veritabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilir.

www.soultoseven.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.soultoseven.com'da yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. www.soultoseven.com'un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.soultoseven.com'da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Sahip olduğunuz kişisel bilgilere erişmek, düzeltmek, düzenlemek, silmek veya sadece daha fazla bilgi edinmek isterseniz hello@soultoseven.com adresine bir e-posta göndermeniz yeterli.