İndirim
  • Yaşam Sayısı 1
  • Yaşam Sayısı 1
  • Yaşam Sayısı 1

Yaşam Sayısı 1

  • 265.00TL
  • - -265.00TL

Yaşam sayısı 1,Eşsiz Kişilikler

Life Number 1, Unique Personality 1

Doğuştan lider ve bağımsız bireylerdir. özgüveni yüksek 1'lerin yaratıcılıkları ve yenilikçilik özellikleri yüksektir. oldukça azimlidirler.